ظروف کاغذی (3)

بادکنک های فویلی (10)

شمع های تولدی (11)

نی های نوشیدنی (2)

پیاله های یکبار مصرف (29)

جام های یکبار مصرف لوکس و فانتزی (38)

دیس و بشقاب یکبار مصرف (38)

سری ظروف بیرون بر و رستورانی الگانس (18)

ظروف پذیرایی کارن (15)

ظرف سالاد هلنسا (11)

سینی پلاستیکی (31)

ظروف دسری یکبار مصرف (25)

قاشق ، چنگال و کارد یکبار مصرف (24)

ظروف ماکروفری و سفره کاغذی (14)

فنجان های یکبار مصرف (2)

لیوان های یکبار مصرف (38)

!! SHOP THE LOOK

برای مشاهده اطلاعات هر ظروف یکبار مصرف لوکس ، تنها کافیست بر روی محصول مورد نظر رفته و ضمن مشاهده و انتخاب رنگ مورد نظر، آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید.

لیوان یکبارمصرف اسموتی 220 سی سی

تومان۵.۰۰۰
 • بسته 1عددی
 • کارتن: 125 بسته 1عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف کیک خوری لوکس 6عددی

تومان۲۲.۸۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 45 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبار مصرف کوشا

دیس یکبار مصرف کوچک لوکس 4عددی

تومان۳۹.۲۰۰
 • بسته 4عددی
 • کارتن: 25 بسته 4عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبارمصرف میوه خوری برلیان 6عددی

تومان۱۸.۰۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 40 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبارمصرف غذاخوری برلیان 6عددی

تومان۳۴.۰۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذا خوری لونا 6عددی

تومان۴۰.۳۰۰
 • بسته 6 عددی
 • کارتن: 30 بسته 6 عددی
انتخاب گزینه‌ها

سینی پلاستیکی درنیکا No.K1 (1عددی)

تومان۱۵.۷۰۰
 • بسته 1عددی
 • کارتن: 80 بسته 1عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری امپریال 24عددی

تومان۲۴.۰۰۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 25 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری امپریال 24عددی

تومان۲۴.۰۰۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 25 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا

لیوان یکبارمصرف اکسترا 220 سی سی12عددی

تومان۲۷.۶۰۰
انتخاب گزینه‌ها

چنگال یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

قاشق یکبار مصرف غذاخوری مجلسی 24عددی

تومان۱۳.۶۸۰
 • بسته 24عددی
 • کارتن: 50 بسته 24عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف میوه خوری لوکس 6عددی

تومان۳۳.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 36 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

بشقاب یکبار مصرف غذاخوری لوکس 6عددی

تومان۵۴.۵۰۰
 • بسته 6عددی
 • کارتن: 30 بسته 6عددی
انتخاب گزینه‌ها

جهت مشاهده وب سایت رسمی شرکت کوشا پلاست نیکان لطفا بر روی لینک کلیک نمایید.

درباره ما بیشتر بدانید

آخرین اخبار مرتبط با ظروف یکبار مصرف لوکس را اینجا مشاهده نمایید

جهت مشاهده و خرید ظروف یکبار مصرف لوکس و ملزومات تولدی به صفحه فروشگاه مراجعه نمایید.