Home » جام های یکبار مصرف لوکس و فانتزی

نمایش 1–18 از 38 نتیجه

شفاف
سفید
مشکی
آبی پاستلی
بنفش پاستلی
تیفانی پاستلی
سالمونی پاستلی
صورتی پاستلی
زرد پاستلی
طلایی
نقره ای

جام کریستالی لرد 130 سی سی 6عددی

تومان۷۷.۰۰۰
رنگ

شفاف , سفید , مشکی , آبی پاستلی , بنفش پاستلی , تیفانی پاستلی , سالمونی پاستلی , صورتی پاستلی , زرد پاستلی , طلایی , نقره ای

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , کارتن 78عددی

ظرف دسری یکبار مصرف 120 سی سی مدل لوکس
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف لوکس 120 سی سی 10عددی

تومان۲۲.۰۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

10عددی , کارتن 240 عددی , کارتن 240عددی

بسته بندی

10عددی

مینی جام دسری یکبار مصرف 90 سی سی مدل لوکس
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف لوکس 90 سی سی 10عددی

تومان۲۰.۰۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

10عددی , کارتن 300عددی

بسته بندی

10عددی

مینی جام دسری یکبار مصرف 60 سی سی مدل لوکس
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف لوکس 60 سی سی 10عددی

تومان۱۶.۷۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

10عددی , کارتن 420عددی

بسته بندی

10عددی

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف نگین 150 سی سی 6عددی

تومان۱۸.۲۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , کارتن 144عددی

بسته بندی

6عددی

مینی جام دسری یکبار مصرف نگین 90 سی سی
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف نگین 90 سی سی 10عددی

تومان۲۰.۰۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

10عددی , کارتن 250عددی

بسته بندی

10عددی

مینی جام یکبار مصرف دسری مدل نگین 60 سی سی
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا شفاف
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا سبز بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نارنجی بلک لایت
ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا صورتی بلک لایت

مینی جام دسری یکبار مصرف نگین 60 سی سی 10عددی

تومان۱۶.۷۰۰
رنگ

شفاف , سبز بلک لایت , نارنجی بلک لایت , صورتی بلک لایت

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

10عددی , خرده , کارتن 400عددی , کارتنی

بسته بندی

10عددی

جام دسری یکبار مصرف درسا 235 سی سی

تومان۲۲.۲۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 216عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام دسری یکبار مصرف السا 220 سی سی

تومان۲۶.۵۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 288عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام دسری یکبار مصرف مهرسا 175 سی سی

تومان۲۶.۵۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 240عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام دسری یکبار مصرف نیکا 160 سی سی (6عددی)

تومان۲۲.۲۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 288عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف پارس 140 سی سی (6عددی)

تومان۲۳.۶۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 192عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف سپهر 180 سی سی (6عددی)

تومان۲۷.۶۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 120 عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف بهار 320 سی سی (6عددی)

تومان۲۷.۶۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 144عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف بهارک 220 سی سی (6عددی)

تومان۲۳.۶۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 144عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف پردیس 300 سی سی (6عددی)

تومان۲۹.۰۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 132عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف روژین 300 سی سی (6عددی)

تومان۲۵.۰۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 120 عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام یکبار مصرف روژین 130 سی سی (6عددی)

تومان۱۸.۲۰۰
رنگ

شفاف

ظروف یکبارمصرف و چندبارمصرف کوشا نوع خرید 15 درصد تخفیف بیشتر

6عددی , خرده , کارتن 210عددی , کارتنی

بسته بندی

6عددی

جام های یکبار مصرف لوکس و فانتزی کوشا با طراحی بسیار زیبا و چشم نواز با تنوع بیش از 37 نوع جام یکبار مصرف در سایز ها و شکل های مختلف کاملا مناسب سرو انواع مختلف نوشیدنی ها این جام ها که شامل جام یکبار مصرف رادین در دو سایز 220 و 330 سی سی ، بهار 320 ، بهارک 220 ، آرین 230 ، پارس 140 ، سپهر ، 180 ، پردیس 300 ، روژین در دو سایز 300 و 130 سی سی ، مینی جام های نگین گرد در سایز 60 – 90 – 150 سی سی ، مینی جام های لوکس چهار گوش در سایز های 60 – 90 – 120 سی سی می باشند.

همچنین این جام های یکبار مصرف لوکس و فانتزی دارای درب تخت نیز می باسند که به جهت رعایت مسائل بهداشتی بسیار مناسب می باشند.