سفره به دنیای امتیازات کوشا: بخر ، امتیاز بگیر ، لذت ببر

به ازای هر خرید و بازدید از سایت امتیاز بدست بیارید و بعد از تبدیل امتیازات خود همانند پول نقد در خرید های خود استفاده نمایید.

پروفایل سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

1. ثبت نام یا وارد شوید

ثبت نام یا وارد سایت شوید تا سیستم امتیازگیری به صورت اتومات فعال شود

کیف پول در سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

2. امتیاز بگیرید

امتیازات کسب شده را به کیف پول خود تبدیل نمایید

سایت ظروف یکبار مصرف

3. لذت ببرید

از موجودی کیف پول خود همانند پول نقد در خرید خود استفاده نمایید

فرآیند امتیاز گیری

عضویت در سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

ثبت نام

  • دریافت کد تخفیف 5 درصدی
  • دریافت 10 امتیاز
بازدید از سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

بازدید از نوشته ها و محصولات

  • دریافت 1 امتیاز به ازای هر بازدید
  • حداکثر 10 امتیاز در هفته
دیدگاه در سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

پذیرش دیدگاه در نوشته ها و محصولات

  • دریافت 2 امتیاز به ازای هر دیدگاه
  • حداکثر 10 امتیاز در هفته
خرید از سایت ظروف یکبار مصرف کوشا

خرید

  • 1 امتیاز به ازای هر 25 هزار تومان
  • حداقل خرید 250 هزار تومان